Konsultation om momentana betalningar och Riksbankens roll i betalinfrastrukturen

Nyhet, Remissvar Den finansiella infrastrukturen för avveckling av momentana betalningar (sekundsnabba överföringar mellan bankkonton i realtid) kommer att bli en allt viktigare komponent i betalningssystemet. Riksbanken bjuder därför in deltagarna i RIX-systemet – och andra intressenter – till att bidra med sin syn på tänkbara förändringar i Riksbankens tjänster kring avveckling av betalningar mellan banker.

I Sverige, såväl som i andra länder, sker omfattande förändringar på betalningsmarknaden. En aspekt av dessa förändringar är den ökande användningen av momentana betalningar. En momentan betalning karaktäriseras av en omedelbar, eller näst intill omedelbar, avveckling av betalningen mellan bankerna och av att betalningen är tillgänglig för mottagaren samt bekräftas till avsändaren inom några sekunder efter att den initierats.

Ett av målen för Riksbankens verksamhet är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Då man kan anta att fler betalningar – och med större belopp – framöver kommer att göras som momentana betalningar kommer den betalningsmetoden att få en ökad betydelse i det finansiella systemet. Därför är en säker och kostnadseffektiv infrastruktur för avveckling av momentana betalningar en allt viktigare komponent i betalningsmarknaden. I det här sammanhanget har Riksbanken noterat att Eurosystemet senare i år kommer att lansera Target Instant Payment Settlement (TIPS) och att TIPS kommer att ha teknisk kapacitet att avveckla betalningar även i andra valutor än euro. Riksbanken är därför särskilt intresserad av att få kännedom om marknaden syn på ett arrangemang där Riksbanken möjliggör avveckling av momentana betalningar i SEK på TIPS.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-06-05