Mer globala företag kan dämpa kronkursens effekter på exporten

Ekonomisk kommentar, Nyhet När kronan försvagas förväntas det leda till ökad export. Men i och med att svenska företag har blivit alltmer integrerade i globala nätverk de senaste 30 åren kan kronkursen få mindre effekter på exporten. Det visar analysen i den ekonomiska kommentaren ”Hur påverkar globala värdekedjor kronkursens effekter på exporten?”.

Kronans växelkurs är viktig för Sverige som är en liten ekonomi beroende av handel med andra länder. Läroboksexemplet säger att en försvagning av kronan gör att exportföretagens produkter blir mer prisvärda på exportmarknaderna. Men i dag deltar svenska företag i allt större utsträckning i globala produktionsnätverk jämfört med för 30 år sedan. Det innebär att de importerar varor och tjänster för att producera sin export och den importen blir då samtidigt dyrare när kronan försvagas. Varorna och tjänsterna kan också korsa olika länders gränser flera gånger innan de når sin slutliga destination.

I den här ekonomiska kommentaren har författaren tittat närmare på hur svenskt näringslivs deltagande i internationella produktionsnätverk påverkar kronkursens effekt på den svenska exporten. Analysen tyder på att i branscher med ett omfattande deltagande i globala nätverk har kronkursen mindre effekt på deras exportvolymer. Det betyder samtidigt inte att kronkursen saknar betydelse för exporten. Men det kan det vara så att kronkursen behöver röra sig något mer idag än tidigare för att ge samma utslag på exporttillväxten.


Av Erik Frohm, verksam på vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2018-09-13
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00