Riksbanken inleder förstudie om TIPS

Nyhet ECB:s tekniska plattform för avveckling av omedelbara betalningar, TIPS, kan vara en intressant lösning för den svenska marknaden. Det säger de marknadsaktörer och andra intressenter som svarat på Riksbankens konsultation om omedelbara betalningar. Riksbanken startar nu en förstudie för att utreda förutsättningarna för en integration av TIPS med det svenska betalningssystemet.

Omedelbara betalningar (sekundsnabba överföringar mellan bankkonton i realtid) blir ett allt vanligare inslag på betalningsmarknaden i Sverige. Därför är det viktigt att sådana betalningar sker på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Riksbanken bedömer att det kan finnas effektivitetsvinster för den svenska marknaden om Riksbanken tillhandahåller finansiella institut i Sverige samma tekniska plattform som ECB för att avveckla sådana betalningar i svenska kronor. Riksbanken bjöd därför i juni 2018 in deltagarna i RIX-systemet – och andra intressenter – till att bidra med sin syn på tänkbara förändringar i Riksbankens tjänster kring avveckling av betalningar mellan banker i Sverige.

En sammanvägd bedömning av konsultationssvaren är att TIPS skulle kunna vara en intressant lösning för den svenska marknaden. Samtidigt vill marknaden ha mer information om hur en TIPS-lösning skulle integreras med det svenska betalningssystemet för stora betalningar, RIX. Riksbanken har nu startat en förstudie med syfte att ytterligare utreda förutsättningarna för TIPS som avvecklingsplattform för omedelbara betalningar i centralbankspengar i svenska kronor.

Sammanställningen av konsultationssvaren är endast tillgänglig på engelska.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-06