Riksbanken välkomnar Riksbankskommitténs delbetänkande om kontanter

Nyhet Den parlamentariska kommittén som har i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank offentliggjorde idag sitt delbetänkande, Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42).

"Riksbanken välkomnar Riksbankskommitténs delbetänkande om en tryggad tillgång till kontanter som överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund idag. Kontantanvändningen minskar snabbt i Sverige men att använda kontanter är fortfarande ett viktigt sätt för många att göra sina betalningar. Riksbanken har tidigare efterlyst ett tydligare lagskydd för samhällets tillgång till kontanttjänster. Vi ser därför fram emot att ta del av kommitténs delbetänkande och förslag", det säger riksbankschef Stefan Ingves.

Direktionen kommer att lämna sina samlade kommentarer på kommitténs delbetänkande vid den kommande remissbehandlingen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-06-11