Riksbanken vill förlänga öppettiderna i RIX

Nyhet Riksbankens betalningstjänster behöver moderniseras för att möta de krav som ställs på snabbhet och tillgänglighet. Därför vill Riksbanken utöka öppettiderna i Riksbankens avvecklingssystem för stora betalningar (RIX) och frågar nu RIX-deltagarna om deras synpunkter på detta.

Betalningsmarknaden, både i Sverige och utomlands, står under ett starkt omvandlingstryck till följd av teknologisk utveckling, ökad konkurrens och krav på standardisering. Centralbanker har historiskt sett spelat en viktig roll på betalningsmarknaden; genom att låta finansiella institut reglera sina skulder i centralbankspengar minskar riskerna i det finansiella systemet. Men i takt med att betalningsmarknadens struktur förändras behöver centralbankerna uppgradera sina avvecklingstjänster. Flera centralbanker överväger därför att förlänga öppettiderna i sina avvecklingssystem för stora betalningar eller erbjuda helt nya system. Ett exempel på ett sådant nytt system är "TIPS" som utvecklas av eurosystemet och som ska möjliggöra sekundsnabba överföringar mellan bankkonton.

Även Riksbanken behöver vara beredd att förändra sina betalningstjänster och kommer under de kommande månaderna att söka marknadens synpunkter på detta. Vissa förändringar kan ta lång tid att genomföra, andra kan genomföras förhållandevis snabbt, som exempelvis RIX öppettider. RIX är idag tillgängligt för avveckling 07:00-17:00, men det finns inga tekniska begränsningar som förhindrar ett längre öppethållande. Riksbankens uppfattning är att utökade öppettider, och därmed förbättrade möjligheter för finansiella institut att avveckla betalningar på Riksbankens balansräkning, är önskvärt och ligger i linje med Riksbankens uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-04-27