Finansiering av årets vinstutbetalning till staten

Nyhet Riksbanken finansierar årets vinstutbetalning till staten på 3,8 miljarder kronor på samma sätt som de senaste åren: genom att öka utbudet av riksbankspengar med samma belopp i form av riksbankscertifikat och finjusterande transaktioner.

Riksbanken har beslutat att utbetalningen av årets vinst till staten på 3,8 miljarder kronor ska finansieras genom att utbudet av riksbankspengar ökar, vilket innebär att banksystemets överskott gentemot Riksbanken ökar. Den penningpolitiska skulden i form av riksbankscertifikat och finjusterande transaktioner ökar därmed med samma belopp.

Riksbankens vinstutbetalning till staten kan finansieras på två sätt: öka den penningpolitiska skulden eller sälja Riksbankens tillgångar för motsvarande belopp. Sedan 2015 har de årliga vinstutbetalningarna finansierats genom att öka den penningpolitiska skulden. Senast vinstutbetalningen finansierades genom försäljning av tillgångar var 2014 då medel togs från valutareserven.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-03-28