Förslag om förlängd öppettid för RIX skickas på remiss

Nyhet Riksbankens betalningstjänster behöver moderniseras för att möta de krav som ställs på snabbhet och tillgänglighet. Därför vill Riksbanken utöka öppettiderna i Riksbankens avvecklingssystem för stora betalningar (RIX) till kl. 18.00. Riksbanken bjuder nu in deltagarna i RIX-systemet att lämna synpunkter på de förslagna ändringarna i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

I Riksbankens uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende ingår att kontinuerligt främja innovation inom betalningsområdet och säkerställa att finansiella institut fortsatt kan avveckla betalningar sinsemellan i centralbankspengar. Genom att låta finansiella institut reglera sina skulder i centralbankspengar minskar riskerna i det finansiella systemet.

Framsteg inom informationsteknologi, ökad konkurrens och efterfrågan på standardisering och harmonisering bidrar nu till en snabb utveckling på betalningsmarknaden. I takt med att betalningsmarknadens struktur förändras behöver Riksbanken uppgradera sina avvecklingstjänster. Som ett steg i denna utveckling föreslår Riksbanken ett ökat öppethållande av RIX-systemet till kl. 18.00. Utökade öppettider i Riksbankens avvecklingssystem för stora betalningar ger förbättrade möjligheter för finansiella institut att avveckla betalningar i centralbankspengar senare under dagen.

Uppdaterad 2019-02-04
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00