Inga försvunna kontanter från Riksbanken

Tidningen Dagens Industri skrev den 18 december en artikel där man hänvisar till källor som uppgett att det har funnits incidenter där ”mindre summor kontanter misstänks ha försvunnit” från Riksbanken. Till tidningen ville Riksbanken då av säkerhetsskäl inte kommentera frågor om kontanthantering och Dagens Industri påstår inte heller att det är så utan hänvisar till att det ”ska ha försvunnit” enligt källorna. Det visar sig nu att dessa källors misstankar felciterats i tidningen Samnytt.se som påstår att det har försvunnit kontanter.

”Vi har inga misstankar om att någon medarbetare skulle ha begått brott och inte heller några uppgifter som tyder på att kontanter skulle ha försvunnit från Riksbanken”, säger Thomas Lundin, säkerhetschef på Riksbanken.

Om det hade försvunnit kontanter från Riksbanken hade Riksbanken informerat om detta och polisanmält en sådan händelse vid misstanke om brott. I de fall Riksbanken har differenser så finns det regler och rutiner för hur dessa avvikelser ska hanteras och även för att förebygga att sådant inträffar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-23