Ingves: Motståndskraften mot cyberattacker måste stärkas ytterligare

Nyhet, Tal Idag arrangerar Riksbanken, i samarbete med de andra nordiska centralbankerna, en konferens om cybersäkerhet i finanssektorn. Detta är den tredje i en serie av årliga cyberkonferenser som anordnas av de nordiska centralbankerna. Från Riksbanken deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén.

Årets konferens inleds med en diskussion kring de utmaningar som rör styrning och organisation som cyberrisker medför. Därefter diskuteras ett antal konkreta initiativ för att förbättra motståndskraften mot cyberrisker i finanssektorn. Stefan Ingves håller ett inledningstal och representanter från både privat och offentlig sektor talar, bland annat deltar vice centralbanksbankschefer från de nordiska centralbankerna i paneldebatter.

”Motståndskraften mot cyberattacker måste stärkas ytterligare. Det är dock inte tillräckligt att stärka motståndskraften i enskilda företag. För att stärka motståndskraften i det finansiella systemet som helhet behöver vi samarbeta mer.” Det sa riksbankschef Stefan Ingves under sitt inledningsstal.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-11-28