Ingves och Jansson i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Nyhet Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson besökte idag riksdagens finansutskott för årets andra utfrågning om den aktuella penningpolitiken.

Stefan Ingves inledde utfrågningen med att motivera Riksbankens senaste penningpolitiska beslut där reporäntan lämnades oförändrad på −0,25 procent: ”Med stöd av Riksbankens minusränta och obligationsköp har vi i Sverige haft en god ekonomisk utveckling och en inflation i linje med målet under flera år. Vid vårt penningpolitiska möte i september kunde vi konstatera att utvecklingen i stora drag hade blivit som förväntat. Konjunkturen går in i en lugnare fas, både i Sverige och i omvärlden, men det svenska resursutnyttjandet är fortsatt ganska högt. Därför tyckte vi det var lämpligt att behålla inriktningen på penningpolitiken i närtid och prognosen att höja räntan från den här mycket låga nivån någon gång mot slutet av året eller i början av nästa år”, förklarade Ingves. Han påpekade samtidigt att Riksbanken ser det svagare stämningsläget och det låga ränteläget i omvärlden. Direktionen drog vid det penningpolitiska mötet därför slutsatsen att räntan troligen kommer att höjas i en mycket långsam takt framöver. ”På så sätt ger vi fortsatt stöd åt konjunkturen och inflationsutvecklingen i Sverige”, sa Ingves.

Per Jansson inledde med att konstatera att det krävts en kraftig penningpolitisk stimulans för att få tillbaka inflationen till målet. En politik som också bidragit till en god utveckling, inte minst på arbetsmarknaden med fler i sysselsättning. Jansson förklarade också varför han är tveksam till prognosen att räntan höjs mot slutet av året eller i början av nästa år. ”Inflationen är ganska låg, inflationsförväntningarna har visat oroande tendenser och jag ser inga nämnvärda uppåtrisker för inflationen. Vi har visserligen lite större utrymme nu än tidigare att avvika från omvärldens penningpolitik. Men vad blir konsekvenserna om Riksbanken och världens ledande centralbanker går åt olika håll?” frågade sig Jansson.  

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-09-24