Inlösen av ogiltiga sedlar

Nyhet I medierna beskrivs ibland att människor inte har fått lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken. De allra flesta inlösenärenden godkänns. De få ansökningar som får avslag beror till stor del på att Riksbanken, i likhet med affärsbankerna, följer penningtvättslagen.

Riksbanken har möjlighet att lösa in ogiltiga svenska sedlar från allmänheten enligt bestämmelser i riksbankslagen och Riksbankens föreskrifter om inlösen av sedlar och mynt.

Riksbanken följer lagen om penningtvätt, vilket betyder att vi kontrollerar varifrån sedlarna kommer. I sin ansökan måste man därför så utförligt som möjligt förklara varifrån man ursprungligen har fått sedlarna och varför de inte har använts medan de var giltiga.

Penningtvättslagen är en så kallad förhindrande lagstiftning, vilket betyder att åtgärder för att förebygga och förhindra penningtvätt vidtas. Kortfattat innebär det att Riksbanken måste förstå transaktionen och ha viss kännedom om den person som vill lösa in sedlar.

Vid ett avslag behåller Riksbanken sedlarna eftersom de har upphört att vara lagliga betalningsmedel och inte ska cirkulera i samhället.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-01-30