Libra får troligen litet genomslag i Sverige

Ekonomisk kommentar, Nyhet Libra kan komma att bli ett alternativ för vissa gränsöverskridande betalningar men kommer troligen inte att användas för betalningar inom Sverige i någon större omfattning. Det är några av slutsatserna i en ekonomiska kommentar som publiceras i dag.

Det finansiella systemet är under omvandling. På betalningsmarknaden gör ny teknik det möjligt att introducera nya betallösningar och nya aktörer vill etablera sig. Omvandlingen underlättas av att det idag finns en efterfrågan på nya betaltjänster som etablerade betaltjänstleverantörer som banker och centralbanker ännu inte lyckats fylla, främst för gränsöverskridande betalningar. Företag som TransferWise och Ripple är exempel på två sådana aktörer liksom kryptovalutor som Bitcoin.  Det senaste, och största, initiativet är Libra som har rönt mycket uppmärksamhet i medierna, den finansiella sektorn, hos myndigheter och politiker. I den här ekonomiska kommentaren förklaras vad Libra är, varför initiativet har tagits och vad det kan ha för konsekvenser för det svenska finansiella systemet om det förverkligas.


Av Björn Segendorf, Hanna Eklööf, Peter Gustafsson, Ann Landelius och Siniša Cicović. Författarna är verksamma på Riksbankens avdelning för betalningar, avdelning för finansiell stabilitet, avdelning för penningpolitik och avdelning för verksamhetsstöd. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-10-29