Perspektiv på kronan, inflationen och penningpolitiken

Ekonomisk kommentar, Nyhet Vad som driver kronans växelkurs och vad växelkursen innebär för inflationen och penningpolitiken är utmanande att reda ut. I den ekonomiska kommentaren ”Perspektiv på kronan, inflationen och penningpolitiken” har författarna använt Riksbankens egna prognoserfarenheter för att illustrera och diskutera detta.

Riksbankens prognoser har inte förutsett de senaste årens kronförsvagning och utvecklingen i kronan har inte heller varit lätt att förklara ens i efterhand. Mot bakgrund av de senaste årens prognosfel har Riksbanken inlett en översyn av de metoder som används för att analysera kronans utveckling.

I den här ekonomiska kommentaren utgår författarna från Riksbankens prognoserfarenheter för att diskutera svårigheterna med att förklara och göra prognoser för utvecklingen av kronans växelkurs. Författarna ger även perspektiv på sambanden mellan kronan, inflationen och penningpolitiken i ett penningpolitiskt ramverk med inflationsmål.


Av Carl-Johan Belfrage, Vesna Corbo och Stefan Ingves. Ingves är riksbankschef, Belfrage och Corbo är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-04