Referensräntan fastställd till 0,00 procent

Nyhet Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2020 till 0,00 procent.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) ska referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

Uppdaterad 2019-12-30
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00