Riksbanken upphandlar leverantör för att utveckla förslag på en e-krona

Nyhet Riksbanken har påbörjat arbetet med att utveckla lösningar för en eventuell framtida e-krona och upphandlar nu en leverantör för stöd i detta arbete. Avsikten är att Riksbanken i samarbete med leverantören ska utarbeta förslag, på hur en e-krona skulle kunna fungera. Målet är att bredda bankens kunskap om e-kronans tekniska möjligheter.

Upphandlingen pågår under sommaren och hösten 2019 och därefter påbörjas utvecklingsarbetet tillsammans med den upphandlade leverantören. Under 2020 ska en teknisk plattform för e-kronabetalningar samt några olika former av betalningssätt för e-kronor utvecklas och testas. Därefter bestämmer Riksbanken om avtalet ska förlängas och fler användningsfall och funktionaliteter ska tas fram.

Upphandlingen är säkerhetsskyddad, vilket innebär att säkerhetsskyddsavtal med leverantören och eventuella underleverantörer ska tecknas.

Fakta e-kronan

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken utreder därför om kronor behöver ges ut i elektronisk form, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-03