Riksbanken utvecklar en e-krona i testmiljö

Nyhet Riksbanken har genomfört en upphandling av en teknisk leverantör till e-kronapiloten och avser att teckna avtal med konsultföretaget Accenture. Det främsta syftet med e-kronapiloten är att bredda bankens kunskap om e-kronans tekniska möjligheter.

Uppdraget innebär att ta fram en lösning för hur en e-krona skulle kunna fungera vid drift i testmiljö. Under e-kronapilotens första år ska en teknisk plattform utvecklas med användargränssnitt som bland annat gör det möjligt att betala med e-kronor från en mobiltelefon, ett kort och en klocka. Plattformen kommer även att innehålla simuleringar av betaltjänstleverantörer, affärer och andra delar av det svenska betalningssystemet.

Uppdraget sträcker sig fram till 31 december 2020, med möjlighet till förlängning så att den sammanlagda avtalstiden blir som längst sju år. Om Riksbanken väljer att förlänga e-kronapiloten kommer e-kronan att vidareutvecklas med utökad funktionalitet och fler tester. Riksbanken har inte fattat ett beslut om att ge ut en e-krona.

Upphandlingen resulterade i elva anbudsansökningar, varav Riksbanken valde ut tre leverantörer som fick lämna anbud. Det vinnande anbudet erbjuder det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Riksbanken avser att teckna avtal innan året är slut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-13