Riksbankens företagsundersökning speglar den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Indikatorer från Riksbankens företagsundersökning beskriver det rådande konjunkturläget väl. En ny ekonomisk kommentar visar att företagens svar i undersökningen även hänger ihop med deras egna ekonomiska utveckling.

Riksbankens medarbetare träffar regelbundet företrädare för svenska företag i Riksbankens företagsundersökning för att få en kompletterande bild av konjunkturutvecklingen. Trots ett förhållandevis litet urval av företag har undersökningen visat sig kunna beskriva den svenska ekonomiska utvecklingen väl.

Företagens svar i undersökningen skulle dock kunna hänga ihop med den makroekonomiska utvecklingen på grund av andra faktorer än den egna verksamheten, som exempelvis den konjunkturbild som förmedlas i media.

I den ekonomiska kommentaren ”Man lär sig av att lyssna: samtal med företagen speglar den ekonomiska utvecklingen” undersöker författarna om enskilda företags svar hänger ihop med deras egen ekonomiska utveckling. Resultaten stärker bilden av att företagens svar tillför ny information som speglar den egna situationen och inte bara en allmän bild, till exempel den som förmedlas av media. Därmed är värdet av företagsundersökningen stort för Riksbanken. Den fungerar som ett värdefullt komplement till annan statistik som används för att analysera den ekonomiska utvecklingen.

 


Av Erik Frohm och Jyry Hokkanen, verksamma på avdelningen för penningpolitik

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-06