Så påverkar problemlån bankerna och den finansiella stabiliteten

Ekonomisk kommentar, Nyhet Problemlån uppstår när låntagaren inte längre betalar enligt lånevillkoren. Stora volymer av problemlån kan innebära att bankerna får problem med sin kapitaltäckning och i värsta fall kan det leda till konkurs. Den ekonomiska kommentaren ”Problemlån och deras effekter på banker och finansiell stabilitet” beskriver vad problemlån är, hur de uppstår, hur de påverkar bankerna och hur de påverkar den finansiella stabiliteten.

Den globala finansiella krisen och den efterföljande europeiska statsskuldskrisen ledde till att antalet problemlån kraftigt ökade inom det europeiska banksystemet och andelen problemlån inom EU är fortfarande högre än innan den finansiella krisen. Problemlån minskar bankernas lönsamhet och begränsar deras förmåga att ge ut nya krediter. Lånen riskerar också att hämma den långsiktiga ekonomiska tillväxten, vilket ger en ökad osäkerhet inom banksystemet med förhöjda finansiella stabilitetsrisker som resultat. För att minska antalet problemlån krävs åtgärder från myndigheter, både på EU-nivå och nationell nivå.


Av Olle Fredriksson och Niklas Frykström, båda verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-03-14