Allt fler falska 500-lappar upptäcks

Nyhet Antalet polisanmälningar om falska sedlar har ökat den senaste tiden. Det gäller främst 500-kronorssedlar. Det finns flera enkla sätt att kontrollera om en sedel är äkta.

Fallen med falska sedlar har ökat, men det är fortfarande ovanligt att svenska sedlar förfalskas. Det enklaste sättet att kontrollera att sedeln du får i din hand är äkta är att vicka på sedeln. Alla sedlar har en färgskiftande bild uppe i högra hörnet. När man vickar på sedeln skiftar bilden och valörsiffran i bilden färg från guld till grönt. Du bör dock granska flera säkerhetsdetaljer i kombination när du kontrollerar om en sedel är äkta. I länkarna nedan hittar du information om alla säkerhetsdetaljer. Det finns även små korta filmer för respektive sedel som visar hur du ska vicka på sedeln.

Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Har du redan tagit emot en falsk sedel – försök komma ihåg hur du kan ha fått den, och gör sedan en polisanmälan.

Den som jobbar i till exempel en butik eller en restaurang och får en falsk sedel av en kund bör behålla sedeln, be om kundens legitimation och tillkalla polis. Men man måste också vara vaksam på omständigheterna – vid en hotfull situation ska man samarbeta och inte utsätta sig för fara.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-02-11