Anbud på 60 miljarder kronor kom in på dagens auktion

Nyhet För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronapandemin beslutade Riksbanken den 13 mars att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna mot säkerhet. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag.

I dag, fredag den 20 mars, hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor. 5 anbud kom in till ett totalt värde av 60 miljarder kronor. Lånen ges ut mot säkerheter till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper i 2 år.

”Det är viktigt att bankerna förser företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas under den pågående coronapandemin. Åtgärderna ska ses som en form av försäkring, så att företagen kan känna trygghet med att systemet ska fungera. Allt tyder på att bankerna har god likviditet just nu. Riksbanken följer utvecklingen noga och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs. Alla Riksbankens verktyg kan användas”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-20