Ansökan och villkor för Riksbankens tillfälliga penningpolitiska motparter

Riksbanken beslutade den 26 mars 2020 att ge svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Samtidigt beslutades att tillfälliga penningpolitiska motparter ska få delta i Riksbankens program för vidareutlåning till icke-finansiella företag. Kreditinstitut kan ansöka om att bli tillfälliga penningpolitiska motparter från den 30 mars och särskilda villkor kommer gälla för dem. Allmänna villkor för Riksbankens kredit för vidareutlåning till icke-finansiella företag har också uppdaterats för att möjliggöra för tillfälliga penningpolitiska motparter att lämna anbud.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-27