Bolåneräntan kan förändras utan att Riksbanken ändrar styrräntan

Ekonomisk kommentar, Nyhet Svenska hushålls bolåneräntor samvarierar med Riksbankens reporänta men är även beroende av flera andra faktorer. En av dessa är hur svenska banker är finansierade och hur kostnaden för deras finansiering utvecklas. I en ny ekonomisk kommentar ger författarna en övergripande beskrivning av hur svenska storbanker är finansierade och hur förändringar i marknadsförhållandena påverkar bankernas finansieringskostnader och hur det i slutändan kan påverka hushållens bolåneräntor.

Bankernas finansiering har bland annat stor betydelse för räntenivån på bankernas utlåning. Därmed påverkar bankernas finansiering transmissionsmekanismen, analysen av finansiell stabilitet och Riksbankens penningpolitiska överväganden. Hushållens bolån utgör en stor del av bankernas utlåning och för hushållen är det viktigt att förstå vad som kan påverka bolåneräntorna när de belånar sig och väljer räntebindning.

Vid tidigare kriser har finansieringskostnaderna för bankerna ökat av olika orsaker och ökade finansieringskostnader kan i sin tur leda till höjda bolåneräntor. Även i dagens coronapandemi syntes en initial ökning av vissa obligationsräntor och bankers korta finansieringskostnader, men denna ökning har därefter mildrats av centralbankers åtgärder och nu är bankers finansieringskostnader tillbaka på mycket låga nivåer.

I denna ekonomiska kommentar delar författarna upp skillnaden mellan reporäntan och bolåneräntan i olika delkomponenter, främst för att visa hur finansieringskomponenterna har påverkat hushållens bolåneränta över tid. Kommentaren visar även hur bankernas sätt att finansiera sig skiljer sig åt beroende på om hushållet väljer bunden eller rörlig ränta. Slutligen illustreras i vilken utsträckning och hur snabbt olika förändringar av räntor påverkar bankernas finansieringskostnad för bolån.


Av Richard Eidestedt och David Forsman, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, samt Emre Ünlü, som var verksam vid avdelningen för finansiell stabilitet när delar av arbetet utfördes men som nu slutat på Riksbanken.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-25