Förändrad konsumtion under pandemin påverkar inflationen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Pandemin har påtagligt ändrat hur och vad vi konsumerar. Jesper Johansson, Mårten Löf och Oskar Tysklind reder i en ekonomisk kommentar ut hur våra nya konsumtionsmönster påverkar inflationen och sättet att mäta den.

Under pandemin flyger vi mindre och går inte lika mycket på restaurang eller bio. I stället handlar vi mer mat och renoverar mer hemma. Priserna på de produkter som vi inte längre konsumerar lika mycket har i många fall ökat relativt långsamt eller sjunkit, medan priserna på de produkter som vi konsumerar mer av i stället har ökat relativt snabbt.

Eftersom beräkningarna av KPIF-inflationen 2020 i huvudsak vägs samman med vikter baserade på hur konsumtionen såg ut 2018 underskattas ökningstakten i de priser som ett genomsnittligt hushåll möter. Detta eftersom de priser som ökat relativt långsamt får en för stor betydelse i beräkningarna medan de som ökat relativt snabbt istället får en för liten betydelse. Om beräkningarna i stället hade baserats på hur konsumtionen faktiskt ser ut detta pandemi-år hade inflationstakten 2020 sannolikt varit något högre.

Författarna visar att de här förändringarna påverkar inflationstakten under kommande år. När SCB uppdaterar vikterna i KPIF nästa år kommer de att använda ett mer aktuellt underlag för beräkningarna än vad de brukar göra. Detta kommer troligen att innebära att den uppmätta KPIF-inflationen blir ett par tiondelars procentenheter högre än vad den annars skulle ha blivit under nästa år.


Av Jesper Johansson, Mårten Löf och Oskar Tysklind, verksamma vid avdelningen för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-18