IMF:s experter presenterar sin syn på Riksbanksutredningens förslag

Internationella valutafonden (IMF) har djup expertis vad gäller centralbankslagstiftning och unik internationell överblick över hur lagstiftningen ser ut i olika länder. Mot denna bakgrund bjöd Riksbanken in IMF:s experter att presentera sin syn på Riksbanksutredningens förslag, vilket resulterat i en rapport som nyligen färdigställts.

IMF:s experter skriver bland annat att det så kallade operationella oberoendet, alltså uppdraget att föra en självständig penningpolitik, bör värnas för att Riksbanken ska kunna fullfölja sitt mandat. Operationellt oberoende handlar om att ha mandat att besluta om en stor bredd av åtgärder som ytterst handlar om att värna prisstabilitet och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Att på förhand definiera vilka verktyg som Riksbanken får använda för att uppfylla olika mål är inte i linje med internationell praxis. Detta kan begränsa Riksbankens handlingsutrymme vilket kan vara särskilt problematiskt i en kris, menar IMF:s experter som däremot trycker på att en stor operationell frihet behöver balanseras med höga krav på transparens för att möjliggöra ansvarsutkrävande i efterhand.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-08-05