Ingves och Ohlsson i finansutskottet: En kombination av åtgärder mest effektivt för att stötta ekonomin

Nyhet, Tal Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson deltog idag i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterade de bland annat de åtgärder Riksbanken satt in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Ekonomin har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. ”Men vi är långt ifrån fast mark. Återhämtningen kan bli både utdragen och volatil och påverkas mycket av hur smittspridningen utvecklas”, poängterade Stefan Ingves i sin inledning till utfrågningen.

Han visade hur den kombination av åtgärder som Riksbanken satt in sedan inledningen av krisen – med tillgångsköp och erbjudanden om likviditet – varit effektiva för att lugna finansmarknaderna och bidra till räntor för hushåll och företag hållits låga i krisen. I detta osäkra läge är det viktigt att det förblir så eftersom låga räntor skapar förutsättningar för återhämtningen och inflationsutvecklingen. ”Utan Riksbankens åtgärder hade krisen troligen blivit ännu värre för hushåll och företag, inte minst kunde arbetslösheten ha blivit högre”, sa Ingves.

Men för att hantera en så här allvarlig chock för världsekonomin är det viktigt att utnyttja kraften hos hela den samlade ekonomiska politiken, underströk Ingves och framhöll hur finanspolitiken jämfört med penningpolitiken kan ge ett mer träffsäkert stöd åt drabbade sektorer.

Även Henry Ohlsson belyste coronapandemins effekter på ekonomin i sin inledning. Som en följd av krisen har arbetslösheten stigit snabbt både i Sverige och i omvärlden. ”Nu ser vi snabba förbättringar av den ekonomiska aktiviteten. Men om historien ger oss vägledning kommer förbättringarna på arbetsmarknaden att ta längre tid”, sa Ohlsson. ”Nu finns därför goda möjligheter att höja arbetskraftens produktivitet genom utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder. Sådana insatser skulle få långsiktigt positiva effekter för såväl sysselsättningen som inflationen”, sa Ohlsson.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-20