Lös in dina ogiltiga sedlar nu – 1 oktober 2020 höjs avgiften

Nyhet För tre år sedan avslutades sedel- och myntutbytet men fortfarande saknas ogiltiga sedlar till ett värde av 5,5 miljarder. Det är sedlar som blev ogiltiga under sedelutbytet 2015–2017. Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs.

För ogiltiga sedlar som skickas in från och med den 1 oktober 2020 höjs avgiften från nuvarande 100 kronor till 200 kronor per ansökan. Skälet är höga administrativa kostnader. Mer information om hur du ska göra för att lösa in dina ogiltiga sedlar finns på sidan Att lösa in ogiltiga sedlar.

Den 1 oktober 2020 ändras även reglerna för inlösen av ogiltiga sedlar så att bara den som ägde sedlarna när de blev ogiltiga har möjlighet att få dem inlösta. Förändringen innebär att ogiltiga sedlar som till exempel sålts eller getts som gåva inte längre kan lösas in.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-18