Nya utmanare på bolånemarknaden

Ekonomisk kommentar, Nyhet I Sverige är det vanligast att bostadslån ges ut av banker. Men nu utmanar nya aktörer, så kallade bostadskreditinstitut. En ny ekonomisk kommentar beskriver hur utvecklingen för dessa nya aktörer ser ut i Sverige och hur bolånemarknaden ser ut i andra länder. Kommentaren beskriver även hur bostadskreditinstituten påverkar hushållens bostadslån samt hur de kan komma att påverka den svenska bolånemarknaden i framtiden.

Det senaste året har bostadskreditinstitutens utlåning ökat stabilt trots att det endast är ett fåtal av dem som ger ut bostadslån. I dagsläget påverkar deras utlåning inte den totala utlåningen till hushållen i någon större utsträckning och det är svårt att förutspå hur bostadskreditinstituten kommer att påverka den svenska bolånemarknaden och hushållen framöver. Men om deras lånevolymer fortsätter att öka kan de framöver komma att påverka i större utsträckning. Förmodligen påverkar de redan nu genom att öka konkurrensen och pressa ned räntorna.


Av Nina Engström, verksam på Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-01-15