Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 24 mars 2020

Nyhet Mot bakgrund av coronavirusets effekter på de finansiella marknaderna träffades företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden den 24 mars.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-25