Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 5 juni 2020

Nyhet Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 5 juni för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-12