Realtidsdata ger informationsstöd i snabba konjunkturvändningar

Hastiga konjunktursvängningar, som under de senaste månaderna, gör att Riksbanken behöver information snabbare och oftare än vad många traditionella statistikprodukter kan förmedla. För att fort skapa sig en bild av hur coronapandemin slår mot svensk ekonomi har Riksbanken därför utökat sin insamling av högfrekventa data med realtidsindikatorer, som ett komplement till den gängse statistiken.

Denna ekonomiska kommentar ger exempel på data som Riksbanken använder för tillfället. Det handlar om allt från korttransaktioner till att dra nytta av internetdata över antal sökningar på vissa ord eller priser på frukt och grönt. Indikatorerna tycks i många fall kunna ge en rättvis och tidig bild av efterfråge-, arbetsmarknads- och prisutvecklingen.

Tack vare de lärdomar och den kompetens som byggts upp i tidigare projekt kring ”big-data” de senaste åren kunde Riksbanken relativt snabbt komma igång med att samla in och inkludera nya typer av högfrekventa data i sin analys. Mycket talar för att realtidsindikatorer kommer att bli en allt viktigare datakälla för policyanalyser framöver.

 


Av Jacob Ewertzh, Thomas Falk, Marie Hesselman, Isaiah Hull, Mårten Löf, Oskar Stigland och Markus Tibblin. Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-03