Riksbanken anlitar extern konsult för analysarbete

För att upprätthålla penningpolitikens expansivitet och ge stöd åt ekonomin beslutade direktionen den 19 mars att, inom ramen för Riksbankens program för obligationsköp, köpa obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag. Läget på marknaden för företagspapper har successivt stabiliserats sedan Riksbanken började köpa företagscertifikat den 2 april. Marknadsläget är dock fortfarande osäkert. Därför följer och analyserar Riksbanken utvecklingen på marknaderna för företagscertifikat och företagsobligationer för att se till att beredskap finns om ytterligare åtgärder skulle krävas för att stabilisera marknaden. 

Mot denna bakgrund har Riksbanken beslutat att anlita BlackRock Financial Markets Advisory (FMA) som extern konsult. Uppdraget inkluderar en analys av den svenska marknaden för företagsobligationer samt en utvärdering av möjliga sätt att utforma ett eventuellt köpprogram av företagsobligationer. Uppdraget beräknas bli klart under maj 2020.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-15