Riksbanken ger lån till IMF för utlåning till låginkomstländer

Nyhet Riksdagen har godkänt att Riksbanken lånar ut upp till cirka 6,9 miljarder kronor till Internationella valutafonden (IMF), för vidareutlåning till låginkomstländer under IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). PRGT är IMF:s utlåningsfacilitet för 70 låginkomstländer och där utlåningen sker till subventionerad ränta.

I spåren av coronapandemin har många av de fattigaste ländernas redan svaga ekonomier drabbats hårt. En stor del av de länder som omfattas av PRGT har därför vänt sig till IMF för nödlån sedan början av april. Det gör att de medel som fanns tillgängliga för utlåning i PRGT vid årets början väntas ta slut inom kort. Riksdagens godkännande innebär nu att Sverige, genom Riksbanken, som ett av cirka 15 länder kommer att fylla på resurserna i PRGT. I samband med utlåning från PRGT åtar sig låntagarlandet vanligtvis att genomföra ett antal makroekonomiska åtgärder för att stabilisera ekonomin. IMF gör också en analys för att säkerställa att landet har tillräckligt goda förutsättningar att betala tillbaka lånet samt att lånemedlen används på ett transparent och ändamålsenligt sätt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-16