Riksbanken testar teknisk lösning för e-kronan

Nyhet Riksbanken driver tillsammans med Accenture ett pilotprojekt som ska ta fram ett förslag till teknisk lösning för en e-krona. Målet är att i en isolerad testmiljö skapa en digital krona som är enkel och användarvänlig. Den tekniska lösningen kommer att baseras på Distributed Ledger Technology (DLT), ofta kallad blockkedjeteknik. Huvudsyftet med piloten är att Riksbanken ska öka sin kunskap om en centralbanksutgiven digital krona.

Riksbanken driver tillsammans med Accenture ett pilotprojekt för att ta fram en teknisk lösning för en e-krona som kan fungera som ett komplement till kontanter. Projektets mål är att visa hur en e-krona skulle kunna användas av allmänheten. En digital krona ska vara enkel, användarvänlig och samtidigt uppfylla kritiska krav gällande säkerhet och prestanda. I testmiljön ska simulerade användare kunna hålla e-kronor i en digital plånbok, genomföra betalningar, liksom insättningar och uttag via en mobilapp. Användaren ska också kunna göra betalningar genom så kallade wearables, som smarta klockor, och kort. Pilotprojektet löper till och med februari 2021, med möjlighet till förlängning och vidareutveckling av den tekniska lösningen.

Pilotprojektets tekniska lösning kommer att baseras på Distributed Ledger Technology (DLT), ofta kallad blockkedjeteknik. Den tekniska lösningen kommer att utvärderas i en testmiljö där deltagare, till exempel allmänhet och banker, simuleras.

Idag finns inget beslut om att ge ut en e-krona, hur en e-krona skulle se ut eller vilken teknik som i så fall ska användas. Huvudsyftet med e-kronapiloten är att Riksbanken ska öka sin kunskap om en centralbanksutgiven digital krona.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-02-20