Riksbankens åtgärder under finanskrisen skyddade den finansiella stabiliteten

Nyhet, Riksbanksstudie Under finanskrisen satte Riksbanken in en rad åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna för det svenska finansiella systemet och skydda den finansiella stabiliteten. En ny Riksbanksstudie ger en detaljerad kronologisk beskrivning av händelseförloppet 2007–2010.

Under krisen gav Riksbanken extraordinära lån i svenska kronor och amerikanska dollar till det svenska banksystemet, tillhandahöll nödkrediter till enskilda institut (Carnegie Investment Bank AB och Kaupthing Bank Sverige AB) och begränsade krisens spridning genom swapavtal med ett antal grannländer (Island, Estland och Lettland).

Studien redogör för de krisåtgärder som Riksbanken genomförde 2007-2010. Den beskriver det svenska finansiella systemet och redogör för hur krisen spreds till Sverige, för Riksbankens roll och för hur Riksbanken resonerade när besluten fattades. I studien beskrivs också de lärdomar som Riksbanken har dragit av krisen. Studien kompletterar tidigare publicerade artiklar om hur Riksbanken hanterade krisen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-02-06