Riksbankens företagssamtal i juni: ”Riktningen gör att man känner hopp”

Nyhet Under maj och juni har den ekonomiska situationen stabiliserats och det finns tecken på förbättring för flera branscher. Men företagen tror samtidigt att effekterna av pandemin kommer att bli långvariga. Man uppger också att finansieringskostnaderna är högre än före krisen. Det visar de intervjuer Riksbanken gjort med svenska storföretag i början av juni.

För de svårast drabbade branscherna, till exempel besöksnäringen, är läget fortfarande långt ifrån normalt. Den senaste tidens ändrade reserekommendationer har dock ökat försäljningen något men från mycket låga nivåer. Efterfrågan på arbetskraft är av naturliga skäl generellt sett låg, vilket också har visat sig genom korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar i många branscher.

En majoritet av företagen tror att de negativa effekterna på efterfrågan av pandemin kommer att bli långvariga. De flesta tror att det tar nio månader eller längre innan det ekonomiska läget kommer blir mer normalt igen och företag i en del branscher menar att de negativa effekterna kan komma att dröja kvar ett par år.

Under mars och april bedömde storföretagen att det var svårt att låna upp via värdepappersmarknaderna, genom vilka de under normala förhållanden vanligtvis hanterar både sin kort- och långfristiga finansiering. Istället vände man sig till bankerna för att låna. Under den senaste tiden har det blivit något lättare att emittera värdepapper, men företagen uppger samtidigt att räntorna på denna typ av lån är högre jämfört med före krisen. Flera företag uppger även att räntorna på banklån nu är högre än före krisen.

TELEFONINTERVJUER MED SVENSKA STORFÖRETAG

Med anledning av de snabba skeendena kring coronapandemin och effekterna på ekonomin gör Riksbanken återkommande telefonintervjuer med svenska storföretag. Under perioden 5-9 juni intervjuades cirka 60 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt några branschorganisationer. Citatet i rubriken är från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-22