Riksbankens företagsundersökning: ”Den stora utmaningen är på efterfrågesidan”

Nyhet De ekonomiska effekterna av coronakrisen fortsätter att förvärras och det som oroar företagen nu är försämringar i efterfrågeläget som sprider sig i ekonomin. Det visar de intervjuer Riksbanken gjort med svenska storföretag under perioden 14-17 april.

Allt fler företag rapporterar om en minskande orderingång och även om motorfordonsindustrin inleder en försiktig produktionsstart igen hopar sig molnen i andra industribranscher. Efterfrågan på arbetskraft minskar alltjämt och branscher med låga marginaler som t.ex. delar av konfektionshandeln omstruktureras nu snabbt.

Många branscher vittnar om att utslagningen av företag och infrastruktur i form av handelskanaler, kundkontakter med mera riskerar att leda till att en återhämtning fördröjs eftersom kapital och kunnande försvunnit. ”Det kommer att ta tid att reda ut det här”, säger en företagsrepresentant i intervjuerna. Man är också oroliga för att beteendeförändringar kan medföra varaktiga effekter inom vissa branscher som till exempel minskat affärsresande, färre konferenser, mer e-handel med mera.

Finansieringssituationen för de stora exportföretagen uppges ha blivit bättre under de senaste veckorna. Men aktiviteten på företagscertifikats- och obligationsmarknaderna anses fortfarande vara väsentligt mycket lägre än innan krisen, vilket har inneburit att företagen har vänt sig till banksektorn för att få ta upp nya lån för att förstärka sin likviditet. 

Telefonintervjuer med svenska storföretag

Med anledning av de snabba skeendena kring coronapandemin och effekterna på ekonomin gör Riksbanken återkommande telefonintervjuer med svenska storföretag. Under perioden 14-17 april intervjuades drygt 65 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt branschorganisationer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-21