Så skapar Riksbanken pengar i kristider

Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken och andra centralbanker världen över har satt in massiva åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Många av åtgärderna innebär att det skapas stora mängder nya pengar. Men hur går det egentligen till och vem är det som får pengarna?

När Riksbanken till exempel köper statsobligationer betalar den genom att tillföra pengar på den säljande bankens konto hos Riksbanken. Varifrån kommer då pengarna som Riksbanken betalar med? Jo, de skapas i samband med köpet av obligationen, precis som bankerna skapar pengar när de betalar för finansiella tillgångar eller ger ut lån. Innebär det att Riksbanken skapar pengar ur ingenting? Det beror på hur man ser det, men det som händer är att Riksbanken byter en skuldsedel mot en annan. Riksbanken får en statsobligation och betalar med centralbanksreserver.

I den ekonomiska kommentaren ”Pengar och penningpolitik i kristider” förklarar författarna hur pengar skapas och förstörs i dagens finansiella system. Med hjälp av exempel bland annat från Riksbankens krisåtgärder visar författarna hur penningpolitiska åtgärder påverkar mängden pengar i ekonomin.


Av Hanna Armelius, Carl Andreas Claussen och David Vestin, verksamma vid Riksbankens avdelning för betalningar och avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-11