Svårt att jämföra konsumentprisindex mellan länder

Nyhet, Staff memo Olika länders konsumentprisindex och inflationstakt kan skilja sig åt bland annat för att data samlas in och bearbetas på olika sätt. Detta är viktigt att ha i åtanke när man jämför olika länders mått på konsumentpriser.

Flera faktorer gör att det kan vara svårt att jämföra konsumentprisindex i olika länder. Det kan exempelvis handla om mängden data man samlar in eller vad som räknas in i konsumtionskorgen för KPI. Detta staff memo av Oskar Tysklind fokuserar på ytterligare en aspekt, de justeringar som görs för kvalitetsförändringar när produkter i konsumtionskorgen byts ut.

Prisutvecklingen för de produktgrupper som kvalitetsjusteras i konsumentprisstatistiken, som datorer och hemelektronik, skiljer sig en hel del åt mellan olika länder i Europa. Sverige är ett av de länder där dessa delindex ökat långsammast sedan 2000. Eftersom det ofta är ungefär samma produkter som säljs i alla europeiska länder och de enkelt kan handlas mellan länder kan det vara svårt att förstå varför dessa priser skiljer sig åt. En viktig förklaring till detta verkar vara att länderna använder olika metoder när de gör kvalitetsbedömningar.

 


Staff memot är författat av Oskar Tysklind. Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

OM RIKSBANKENS STAFF MEMOS

Staff memos är en publikation från Riksbanken och ett komplement till andra publikationer, som till exempel ekonomiska kommentarer och riksbanksstudier. I ett Staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Uppdaterad 2020-01-24
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00