Testperioden för Riksbankens nya referensränta inleds 27 januari

Nyhet Testperioden för Riksbankens nya transaktionsbaserade referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor inleds 27 januari 2021. Under den cirka sex månader långa testperioden kommer en preliminär referensränta att publiceras på Riksbankens webbplats. Den officiella referensräntan kommer att publiceras efter att testperioden avslutats.

Den preliminära referensräntan kommer att publiceras på Riksbankens webbplats klockan 11.00 varje bankdag. På webbplatsen kommer det också att finnas mer information om hur Riksbanken samlar in data, granskar, beräknar och publicerar räntan. Under tiden testperioden pågår får inte den nya referensräntan användas i finansiella kontrakt.

Riksbanken kommer i god tid meddela datum för när testperioden avslutas. Längden på testperioden kommer vara cirka sex månader.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-21