Uppdatering av Företagsundersökningen: Kraftig permitterings- och varselvåg

Nyhet Med anledning av de snabba skeendena kring coronapandemin och effekterna på ekonomin gör Riksbanken återkommande telefonintervjuer med svenska storföretag. Drygt 65 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt branschorganisationer har intervjuats under perioden 30 mars till 2 april.

Pandemins utbrott har i princip påverkat alla delar av näringslivet på ett eller annat sätt och i vissa branscher helt förlamat verksamheten. Det förefaller som att de hårdast drabbade branscherna, som hotell, restaurang- och resebranschen samt fordonsindustrin, har nått botten men de ser ingen vändning uppåt inom den närmaste tiden. De värst drabbade branscherna permitterar eller varslar i princip all personal och företag inom andra branscher gör sig också redo för personalneddragningar.

För en del företag gäller det att dra ned på kostnaderna så mycket det går för att överleva tills situationen blir bättre, för andra att spara på allt som inte är nödvändig för stunden för att förbättra sin finansiella ställning.

Företagen upplever att finansieringsvillkoren har försämrats, trots ökade lån och garantier från statens sida. Man uppger att det är dyrare att låna upp pengar på värdepappersmarknaderna och att banksystemets lånekapacitet är begränsad, vilket speciellt riskerar att drabba små och medelstora företag.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-06