Villkor för Riksbankens program för vidareutlåning till icke-finansiella företag

Nyhet, Villkor Riksbanken beslutade den 12 mars att låna ut upp till 500 miljarder kronor till penningpolitiska motparter i syfte att öka deras utlåning till icke-finansiella företag.

Vid det första anbudstillfället den 20 mars erbjuds 100 miljarder kronor. Anmälan ska ske senast den 18 mars för att få delta i den auktionen. Se anmälningsblankett och villkor för mer information.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-16