Centralbanker och BIS tittar på hur digitala centralbanksvalutor kan utformas

Nyhet Idag publicerar Bank for International Settlements, BIS, tre nya rapporter om digitala centralbanksvalutor, CBDC. Rapporterna, som är framtagna tillsammans med sju centralbanker, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, Federal Reserve, Riksbanken och Swiss National Bank, tar upp praktiska frågor kring CBDC som olika tekniska designlösningar, användarnas behov och frågor som rör den finansiella stabiliteten.

”Centralbanker har ett ansvar att se till att medborgarna har tillgång till den säkraste formen av pengar - centralbankpengar - i den digitala eran. Dessa rapporter är bevis på att beslutsfattare förstärker sina nationella projekt med internationellt samarbete och delar idéer om de bästa tekniska innovationerna för att tillhandahålla snabba, enkla och säkra betalningsmedel under 2000 –talet”, säger Christine Lagarde, ordförande i gruppen med centralbankschefer som är ansvariga för rapporterna, i en kommentar.

Den första rapporten fokuserar på vikten av samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att få till välfungerande tekniska lösningar för CBDC samt hur aspekter som data och integritet bör vägas in i arbetet. Den andra rapporten tittar på hur en CBDC ska designas för att bäst uppfylla användarens behov. Den tredje rapporten beskriver möjliga effekter på den finansiella stabiliteten.

”Minskad kontantanvändning är ett internationellt fenomen och flertalet centralbanker tittar nu på hur deras roll på betalningsmarknaden ska komma att se ut framöver. Det är väldigt positivt i vårt arbete med e-kronan att dessa diskussioner också förs på en internationell nivå så att vi kan utbyta erfarenheter kring hur våra respektive centralbanksvalutor kan komma att utformas och vilka effekter de kan komma att få.”, säger Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef och ordförande i arbetsgruppen för rapporten ”CBDC: system design and interoperability”.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-30