Flodén och Ingves i finansutskottet: Penningpolitiken behöver vara uthållig

Nyhet, Tal Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt i pandemin, stöttad av omfattande ekonomisk politiska åtgärder. Det sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Martin Flodén idag deltog i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

”Vi går nu från en mycket snabb återhämtning till mer normala tillväxttal”, sa Ingves. Den snabba återhämtningen och kraftigt stigande energipriser har gjort att inflationen stigit snabbt på en del håll i världen, så även i Sverige. Men en bit in på nästa år väntas den falla tillbaka igen. ”Den underliggande inflationen är måttlig, vilket indikerar en KPIF-inflation nära målet på sikt. Men det förutsätter att penningpolitiken är fortsatt expansiv”, sa Ingves. ”Så länge vi inte ser tecken på en varaktigt tilltagande inflationstakt, eller inflationsförväntningar som vänder uppåt på ett oroande sätt, bör vi gå försiktigt fram med att göra penningpolitiken mindre expansiv.”

Även Flodén fokuserade i sin inledning på inflationen. ”I ljuset av att inflationen legat under 2 procent många år är det välkommet att den nu har stigit. Det kan bidra till att inflationsförväntningarna inte blir för låga och stärka förtroendet för inflationsmålet”, sa Flodén. ”Inflationstrycket är inte särskilt starkt, vilket talar för att uppgången är övergående. Men jag tycker att riskerna för att inflationen ska bli högre än i vår prognos har ökat. Vi behöver löpande följa hur de höga energi- och producentpriserna påverkar andra priser, inflationsförväntningar och löner”, avslutade Flodén.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-10-19