G20-rapport om digitala centralbanksvalutor och gränsöverskridande betalningar

Nyhet BIS-CPMI, BIS Innovation Hub, Världsbanken och IMF har på uppdrag av G20 skrivit en rapport som undersöker om digitala centralbanksvalutor kan underlätta tillgången till snabba och lättillgängliga gräns- och valutaöverskridande betalningar.

Arbetet med att ta fram rapporten har letts av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Rapportens slutsatser är att gräns- och valutaöverskridande betalningar kan underlättas under förutsättning att länder samarbetar kring frågor som interoperabilitet, regelverk och vilka makrofinansiella konsekvenser som kan uppstå om länder introducerar digitala centralbanksvalutor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-07-09