IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige

Nyhet Internationella valutafonden (IMF) kommer under 2022 att genomföra en granskning av den finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för länder med systemviktiga finansmarknader. I sin rapport kommer IMF att belysa eventuella brister och risker i systemet och föreslå åtgärder för att ta hand om dessa.

IMF har sedan den första FSAP:en 1999 granskat den finansiella sektorn i över 150 medlemsländer och intresset att bli granskad har ökat sedan finanskrisen. Sveriges senaste FSAP genomfördes 2016.

Sveriges FSAP kommer preliminärt att diskuteras i IMFs styrelse i januari 2023. Därefter publiceras rapporten. I Sverige kommer främst Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden att medverka i FSAP-arbetet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-19