Ingen stor ökning av finansiellt sårbara företag under pandemiåret 2020

Nyhet, Staff memo Det totala antalet finansiellt sårbara företag ökade inte mycket under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det visar en ny studie som Cristina Cella vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet har gjort. Bland finansiellt sårbara företag väntas dock bottenskiktet med de allra mest sårbara företagen ha blivit större under 2020 jämfört med året innan.

Förutom att skatta hur sårbarheten bland företag förändrats under de mest kritiska månaderna av pandemin undersöks i studien även det svenska banksystemets exponering mot de företag som skattats som finansiellt sårbara. Resultaten tyder på att bankernas totala utlåning till sårbara företag har varit stor men relativt oförändrad under 2020.

I studien poängteras dock att det fortfarande finns en osäkerhet kring de långsiktiga effekterna av pandemin. Det är därför viktigt att fortsätta att analysera hur exponerat det finansiella systemet är för potentiella sårbarheter.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-10-28