Kan en digital centralbankspeng fungera som kontanter?

Nyhet, Staff memo Många centralbanker utforskar idag möjligheten att ge ut digitala pengar (CBDC) som ett komplement till de centralbankspengar vi idag använder, det vill säga kontanter. Men en digital centralbankspeng kommer inte att kunna fungera offline och anonymt på samma sätt som kontanter. Den slutsatsen drar författarna till staff memot “On the possibility of a cash-like CBDC”.

En digital centralbankspeng är pengar som antingen kan hållas på ett konto hos centralbanken (kontobaserade) eller som digitala värdeenheter (tokenbaserade). Båda typerna av digitala centralbankspengar förutsätter dock att det finns ett eller flera bakomliggande register som håller reda på vem som äger pengarna. Kopplingen till dessa register innebär att varken den tokensbaserade eller den kontobaserade pengen har möjlighet att erbjuda kontanters anonymitet eftersom transaktionerna kommer att vara spårbara. Inte heller offline-betalningar, där det saknas en kommunikation med det bakomliggande registret, kommer att vara möjligt i någon större utsträckning. En tokenbaserad digital centralbankspeng tycks inte ha större förutsättningar att fullt ut efterlikna kontanter än en kontobaserad centralbankspeng i detta avseende.


Staff memot finns endast på engelska och är författat av Hanna Armelius, Carl-Andreas Claussen och Isaiah Hull, verksamma vid Riksbankens avdelning för betalningar och forskningsenhet.

 

OM RIKSBANKENS STAFF MEMON

Ett staff memo är en publikation där medarbetare på Riksbanken kan offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-16