Klimatrisker påverkar policyarbetet

Nyhet Klimatförändringar, och de åtgärder som sätts in för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbanken att uppfylla sitt mandat. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och, så långt det är förenligt med uppdraget, inkludera klimatförändringarna i sitt arbete. Idag, den 14 december, släpper Riksbanken sin nya klimatrapport som redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker.

I flera delar av sin verksamhet behöver Riksbanken analysera klimatrelaterade risker och ta med dem i sina överväganden: bland annat i penningpolitiken, tillgångsförvaltningen, i arbetet med finansiell stabilitet och på betalningsmarknaden. Riksbanken deltar också i flera internationella samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna.

– Ansvaret för policyåtgärder mot klimatförändringarna ligger i första hand hos politikerna. Men vi har flera anledningar att väga in klimatrelaterade risker i vårt policyarbete, till exempel behöver vi följa och förstå hur klimatförändringar påverkar ekonomin för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Vi ska också stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken vars syfte är att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, säger Anna Breman, vice riksbankschef.

Den nya rapporten beskriver hur Riksbanken väger in klimatrelaterade risker i sitt policyarbete. Till exempel tar Riksbanken hänsyn till hållbarhet vid köp av företagsobligationer och i valet av tillgångar i valutareserven. Man har också tittat på vilka effekter höjda havsnivåer kan få för den finansiella stabiliteten och hur den ekonomiska utvecklingen kan påverkas av klimatförändringar utifrån olika scenarier.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-14