Riksbanken ansluter sig till Federal Reserves repofacilitet i dollar

Nyhet Riksbanken har beslutat att ansluta sig till den amerikanska centralbanken Federal Reserves stående repofacilitet i dollar. Därmed ökar Riksbankens beredskap att använda valutareserven för att exempelvis stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet.

Federal Reserves stående repofacilitet ger Riksbanken ytterligare ett verktyg som kan användas för att omvandla amerikanska statsobligationer till dollar. Att repa med Federal Reserve innebär en mycket låg motpartsrisk för Riksbanken.

I mars 2020 meddelade Federal Reserve att de skulle införa en ny repofacilitet som kallas för FIMA (Foreign and International Monetary Authorities) i syfte att stödja funktionaliteten på de finansiella marknaderna inklusive den amerikanska statsobligationsmarknaden. Genom repofaciliteten har utländska centralbanker möjlighet att repa amerikanska statspapper med Federal Reserve för att erhålla amerikanska dollar. Faciliteten var till en början temporär men i juli 2021 beslutade Federal Reserve att FIMA-faciliteten skulle permanentas.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-20