Riksbanken håller extra auktion den 16 augusti 2021

Nyhet Den 16 augusti 2021 håller Riksbanken en extra auktion för extraordinär utlåning i svenska kronor med 3- och 6 månaders löptid.

Anledningen är att Riksbanken erbjuder extraordinära lån månadsvis och att det sedan tidigare finns lån som tagits upp inom ramen för veckovis extraordinär utlåning. För att Riksbankens penningpolitiska motparter ska ha möjlighet att ta nya lån i direkt anslutning till förfallet har Riksbanken beslutat att hålla ett extra auktionstillfälle måndagen den 16 augusti 2021. Villkoren för auktionen är samma som tidigare och finns på riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-07-09